Tjenester

Vi har akuttvakt hele året, og på klinikken utføres de fleste tjenester man forventer av en moderne smådyrklinikk. På klinikken behandles hund, katt, ilder, gnagere, reptiler med mer.

I stordyrpraksisen behandles i hovedsak hester, storfè, småfè og gris. Vi har flere veterinærer med lang og bred erfaring innenfor fagområdet hest.

Smådyrpraksis på vår dyreklinikk

Vi har akuttvakt hele året. Vi utfører de fleste tjenester som er forventet av en moderne smådyrsklinikk. Vi utfører akuttkirugi ved magedreining, livmorbetennelse, keisersnitt, urinstopp, tarmslyng, fremmedlegeme, og fjerning av milten med mer. I tillegg utfører vi akutte kirurgiske inngrep ved ulykker og andre akutte hendelser der kirurgi er et behov. Vi utfører inngrep under gass-anestesi med moderne monitoreringsutstyr, hvor en person hele tiden vil ha ansvaret for å overvåke ditt dyr under anestesi.

Stordyrpraksis på vår dyreklinikk

I stordyrpraksis behandles i hovedsak hester, storfè, småfè og gris. Vi har flere veterinærer med lang og bred erfaring innenfor fagområdet Hest. 1–3 veterinærer kjører daglig ut i produksjonsdyrpraksis i Sørum og Fet, samt mer spesialisert hestepraksis på hele Romerike. Kontoret har lang vakterfaring. Har hatt kontinuerlig vakt siden 1981.