EKG

Elektrokardiogram er en måte å registrere rytmeforstyrrelser i hjerte. EKG måler de elektriske impulsene som sendes igjennom hjerte.

Vi har mulighet til å måle EKG under kirurgiske inngrep for overvåke pasienten under anestesi eller for å vurdere om hunden har en rytmeforstyrrelse som gir grunnlag for videre utredning av hjertesykdom.

EKG hund