BOAS – Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome

Dette er en samlebetegnelse for luftveislidelser som kan ramme raser med kort og bred hodeskalle og snute. Syndromet innebærer at de får for lite luft gjennom øvre luftveier, og har varierende alvorlighetsgrad. Noen hunder kan som følge av dette ha nedsatt livskvalitet.

BOAS-gradering

For å kunne avle sunnere hunder har det nå kommet et graderingssystem hvor det skal foreligge en objektiv og korrekt vurdering av om hunden har BOAS eller ikke, og evt. hvor sterkt hunden er angrepet.

Dette skal gjøre det lettere for oppdrettere og valpekjøpere å få informasjonen om avlsdyrene. Graderingen kan på nåværende tidspunkt brukes på hunder av rasen mops, fransk bulldog og engelsk bulldog. Veterinæren registrerer resultatet av BOAS-graderingen direkte i DogWeb. Du skal altså ikke bestille noe skjema via MinSide. Ved bestilling av time hos veterinær, husk å spesifisere at dette gjelder NKKs screeningprogram for BOAS.
Vi utfører disse testene ved klinikken.