Kastrering av hund

Kastrering av hund er i utgangspunktet forbudt etter dyrevelferdsloven, men det kan utføres dersom det er medisinske årsaker til kastrering. Kastrering er tillatt når det er nødvendig ut fra hensynet til dyrevelferd eller av andre særlige grunner. Ta gjerne kontakt for eventuell vurdering.

Kastrering av tispe

Kastrering innebærer at veterinæren går inn i buken og opererer bort tispas eggstokker (ovariektomi), og vanligvis tas også livmoren ut i samme inngrep (ovariehysterektomi). Inngrepet utføres som regel gjennom et snitt i buken fra navlen og bakover. Kastrering av en frisk tispe er et inngrep som kan utføres som dagkirurgi.

Kjemisk kastrasjon av tispe

Som et alternativ til kirurgisk kastrering, kan man behandle tisper med forskjellige legemiddel, såkalt kjemisk kastrering. Kjemisk kastrering brukes mest for å styre løpetiden til tispa. Gjentatt hormonbehandling kan medføre risiko for sykdommer, for eksempel jursvulst og livmorbetennelse. En tispe kan brukes til avl etter en avsluttet kjemisk kastrering.

Kastrering hannhund

Ved kastreringen fjernes testiklene.

Kjemisk kastrering hannhund

Som et alternativ til kirurgisk kastrering, kan man behandle hannhunder med forskjellige legemiddel, såkalt kjemisk kastrering. Effekten av kjemisk kastrering kan si oss noe om hvordan hunden vil bli etter en eventuell kirurgisk kastrering. Virkningen av en kjemisk kastrering varer normalt bare i en begrenset tidsperiode. Det benyttes også til behandling av blant annet ulike prostataproblemer.