Vevsprøver

Vevsprøver kan være en viktig del i diagnostisering av forskjellige typer sykdommer.

Vevesprøver kan tas ved operasjoner som prøver fra indre organer, eller ved hud-biopsier/ fin-nålsbiopsier av vev. Noen prøver kan analyseres direkte på klinikk, mens flesteparten blir sendt til IDEXX referanselaboratoriet. Der kan prøven analyseres både ved cytologi og histopatologi. Dette gjør at vi sikrere kan stille rett diagnose, som igjen gjør at vi enklere kan sette en korrekt diagnose og gi videre behandling om nødvendig.

vevsprøver  av hund