Bein- og leddkirurgi

Utredning av skjelettlidelser går under ortopedi. Noen ganger er operasjon nødvendig for å øke livskvalitet til dyret.

Eksempler på dette er korsbåndsskader, patellaluksasjoner (ustabil kneskål) og beinbrudd. Hos oss utføres operasjoner tilpasset ditt dyrs behov:

  • Eksternfiksering av korsbånd
  • TPLO (Tibial plateau leveling osteotomy)
  • Beinfrakturoperasjoner
  • Patellaoperasjoner med bruk av teknikk tilpasset individ.
  • Artroskopi( kikkhullskirurgi)