Narkose

Ved noen tilfeller trenger dyret å bli lagt i narkose for utføring av forskjellige inngrep. Dyret vil først få sedasjon som gjør at det sovner.

Sedasjon er både beroligende middel og smertestillende, og gis som innledning til narkose. I noen tilfeller brukes injeksjonsnarkose, i andre tilfeller inhalasjonsnarkose. Undere hele inngrepet vil det være en dyrepleier til stedet som monitorerer pasienten.

Ofte vil vi anbefale en utvidet undersøkelse med blodprøver i tillegg til sjekk av hjerte/lunger før en narkose. Grunnen til dette er at vi ønsker å minske risikoen under en anestesi, ved å utelukke annen underliggende sykdom. Risikopasienter kan være eldre dyr, eller dyr med annen kronisk sykdom.

Det er anbefalt at dyret ditt kommer fastende til et inngrep som krever sedasjon/narkose. Etter inngrepet bør man også vente med å gi mat til dyret er helt våken. Dette er for å minske risikoen for at dyret svelger feil. Når dyret ditt kommer hjem bør du passe på at de ligger varmt og godt, og ha tilgang til rent vann.