Avføringsprøve

Ved magebesvær kan det være aktuelt å ta en avføringsprøve for å lettere se hva som skal til for å behandle dyret.

Vi er behjelpelig med å ordne dette slik at avføringsprøven blir sendt til ett kvalitetsgodkjent laboratorium, med tolkning av prøvesvaret og ut ifra det gi tilpasset behandling.