Hudutredning

Kjæledyr undersøkes ofte for hud- og øreproblemer. Hudproblemer er ofte komplekse, og i de fleste tilfellene kreves det en grundig undersøkelse og flere konsultasjoner for å finne årsaken til sykdommen. Noen ganger kan man ikke kurere det grunnleggende problemet, men det er svært viktig å finne en behandling som holder symptomene unna så godt som mulig.

Hvordan foregår en hudutredning?

En hudutredning kan variere noe avhengig av hundens eller kattens symptomer og hvordan endringene ser ut. Den begynner alltid med en grundig sykdomshistorikk med spørsmål til eier om hvor lenge hudproblemet har pågått, hva slags fôring dyret får, hvor sterk kløen er osv. I tillegg utføres en grundig undersøkelse av huden, inkludert ører og poter, samt en generell klinisk undersøkelse av dyret.

Ved en hudutredning forsøker veterinæren å finne mulige årsaker til pasientens symptomer. Det kan være mange grunner til hudproblem; som for eksempel infeksjon med sopp, bakterier eller parasitter, fôrallergi, atopi, stoffskifteproblemer m.m. I de fleste tilfeller tas det prøver fra huden og av og til fra ørene. Det kan være behov for bakterieundersøkelser og i andre tilfeller, blodprøver. Det kan også være nødvendig å la dyret stå på en streng eliminasjonsdiett («allergifôr) for å undersøke om hudproblemene kan være fôr-relaterte. Øregangene og ørene er en del av huden, og sykdommer i ørene er vanlig, særlig hos hunder. Noen ganger er det bakenforliggende årsaker til at en hund eller katt får gjentatte ørebetennelser, for eksempel allergi eller atopi.

Hvordan behandle hudproblemer?

Behandlingen er avhengig av den underliggende årsaken til problemet. Når veterinæren har foretatt undersøkelser og prøvetaking, stilles det en diagnose eller en preliminær (foreløpig) diagnose. Ut ifra dette legges en plan med eventuelle videre undersøkelser, behandlinger og veterinærbesøk. I mange tilfeller kreves det langsiktig eller livslang behandling og kontrollbesøk er en svært viktig del av behandlingen for å unngå tilbakefall.