Indremedisinsk utredning

I en indremedisinsk utredning inngår ofte flere undersøkelser. Vi starter alltid med en klinisk undersøkelse hvor dyret undersøkes fra «snute til hale» der vi titter, kjenner og får en visuell oversikt over tilstanden.

Ut ifra funn og problemstilling vurderes tilleggsundersøkelser som blodprøver, ultralyd, røntgenundersøkelser, urinprøver eller andre metoder for å komme frem til korrekt diagnose og/eller behandling. Eier kan følge dyret sitt gjennom denne prosessen, og hele tiden være tilstede og oppdatert på eventuelle funn og videre plan.