Fødselshjelp

Når hunden din er drektig er det ofte mange spørsmål som dukker opp rundt fødsel. Under en normal fødsel vil tispa oftest klare seg veldig fint på egenhånd, og eiers jobb vil være å observere at alt går normalt for seg.

Fødselen hos hund deles opp i 3 steg

Første steg kan vare opp mot 12 timer. Tispa vil ofte legge seg til rette, romstere og kan være urolig. Ofte så får tispa et temperaturfall på 1 grad (fra det normale) omkring 24 timer før fødsel. Tispa kan i dette steget virke urolig, ha dårlig matlyst og kan pese.

I steg to vil selve fødselen skje. Tiden avhenger av hvor mange valper tispa har. I gjennomsnitt ligger dette på rundt 6 timer. Veer indikerer starten på stadiet to. Tispa ligger ofte i brystleie og en vann-posen vil komme ut av vulva. Tispa sleiker ofte på denne slik at den sprekker. Ved en normal fødsel skal hode kommer først ut av vulva. Fødsel av den første valpen kan ta opp imot en time. Morkaka vil oftest komme 10-15 minutter etter valpen eller med neste valp. Deretter vil veer ofte kommer igjen etter 30 min-2 timer etter første valp, hvis det er flere valper.

Siste steget er utpressing av morkaken fra siste valpen.

Ved tegn på en unormal fødsel bør veterinær kontaktes. Unormal tegn kan være:

  • Tegn på fødsel over flere timer uten at det har kommet en valp
  • Svake veer med lite kraft uten at det resulterer i fødsel
  • Over 30 minutter med sterke veer uten resulterende fødsel
  • Lengre tid mellom fødsel av valpene uten synlige veer

Vi vet også at noen raser er ekstra utsatt for fødselsvansker. Tisper som kun har en valp har også noe større risiko for vanskeligheter under fødsel.

Dersom dere skulle trenge hjelp vil vi først forsøke å hjelpe hunden med å utføre normal fødsel dersom dette er forsvarlig. Ved noen tilfeller vil vi anbefale keisersnitt dersom dette er det beste for tispa og valpene.