Kjæledyrpass

Dersom du skal ut å reise med ditt dyr utenfor Norge, krever dette at dyret ditt har et pass.

Pass kan skrives ut til dyr som er ID-merket. Det er kun veterinærer med autorisasjon i Norge som kan skrive ut et dyrepass fra Norge. Dette krever timebestilling. Dersom du kun skal til Sverige kreves behandling mot revens lille dvergbendelorm. Dette skal gjøres hos veterinær, og attesteres i passet. Alle andre land i EU krever vaksinasjon mot Rabies.

Se www.mattilsynet.no for regler for reise med kjæledyr.